Site Haritası

GERİ DÖNÜŞÜM NEDİR?


Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesi tek başına geri dönüşüm olarak adlandırılır ve geri kazanım kapsamında olan bir faaliyettir


Geri dönüşüm ve geri kazanım; en etkili atık yönetim biçimidir.

Dünyada heryıl yaklaşık dörtyüz milyon adet endüstriyel ambalaj kullanılmaktadır. Bu ambalajlar kullanıldıktan sonre ne olacaktır? Bu noktadan sonra devreye geri dönüşüm firmaları girerler. Çevre ve insanlık için!


GERİ KAZANIM NEDİR?


Katı atıklar içinde değerlendirilebilir olanların, ayrı toplanması, cinslerine göre ayrılması, fiziksel ve/veya kimyasal ve/veya biyolojik işlemlerle ikincil hammaddeye veya tarım girdisine dönüştürülmesi ve enerji elde edilmesi için yakılması şeklindeki faaliyetlerinin tümü geri kazanım olarak adlandırılır.


GERİ DÖNÜŞÜM VE TASARRUF


Ambalajların geri kazanımı ve geri dönüşümünün doğru, mevzuata uygun yöntemlerle yapılması ve ekonomiye kazandırılmasıdır. Bu sayede doğal kaynakların en verimli biçimde kullanılması,gelecek kuşaklara kaynak bırakılması sağlanacak,artı değer yaratılmasıyla birlikte çevre kirliliği de önlenecektir.


Su döngüsü ve onu destekleyen ekosistemler korunmalı, gereksiz su tüketimi önlenmeli,temizlikte kullanılan maddelerin suyu kirletmemesine dikkate edilmeli,içme suyu dışında kullanma suyunun arıtılarak geri dönüşümlü kullanılması sağlanmalıdır.Daha az su tüketen bir duş başlığı ile 175 kg , giysileri soğuk su yada ılık suda yıkayarakda 250 kg karbondioksit tasarrufu yapılabilir.Tek bir kişi yılda ortalama 49 bin 140 lt suyu tuvaletlerde tüketir.Sifonun bir kez çekilmesi ile 10 lt su harcanır.Yeni teknolojiler sayesinde standart modellere göre yüzde 60 daha az su tüketen klozetler bulunmaktadır.


> Standart ampullerin tasarruflu ampullerle değiştirilmesiyle yılda 75 kg karbondioksit tasarrufu sağlar.


> Organik tarımla elde edilen ürünleri seçin. Uluslarası sertifikaları olan organik tarım ve hayvancılık ürünlerini tüketerek sürdürülebilir üretimleri destekleyin, organik tarımın yaygınlaştırılmasına katkıda bulunun.Doğal koşulları zorlamadan ve değiştirmeden elde edilen ürünlerle beslenerek hem kendnize ,hemde çevreye verilen zararın azalmasına katkıda bulunun.


> Temizlik ürünü satın alırken ne tür temizlik için kullanılacağına bakılarak ve yalnızca ihtiyacımıza uygun olan ürünler satın alınmalıdır. Temizlik ürünü satın alırken konsantre ürünleri tercih etmeniz hem tasarruf sağlar, hemde daha az ambalaj tüketmenize neden olur. Ambalajı geri dönüştürülmüş ürünleri tercih edin.Kullanma dozunu etikette belirtildiği kadar ayarlayın.Fazla kullanmak daha iyi temizlik sağlamazken, hem sağlığınıza, hemde çevreye daha çok zarar verir.Temizlik ürünleri sonuna kadar kullanılmalı,ambalajları içinde kalan maddelerle çöpe atılmamalıdır.Bulaşık ve çamaşır makinenizi aşırı doldurmamaya özen gösterirken, tam dolmadan da çalıştırmayın.


> Geri dönüşüme katkıda bulunmak. Evlerden çıkan çöplerin sadece yarısını geri dönüştürerek yılda 1200 kg karbondioksit tasarrufu sağlanabilir.